Bild
Boy and girl standing holding hands outside
Foto: Pixabay.com
Länkstig

Petra Linnsand tilldelades stipendier av Drottningen

Publicerad

I December 2021 delade Sveriges Drottning ut stipendier ur Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp.

Bild
Petra Linnsand
Petra Linnsand

Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp delar årligen ut anslag som kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet.

Totalt delades 10 stipendier ut av Drottningen. Bland årets stipendiater återfanns GNCs Petra Linnsand.

Petra Linnsand är leg psykolog och doktorand vid Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet. Petras stipendium är avsett för projektet ”Samverkan mellan sjukvård och förskola avseende insatser för små barn med autism: Utvärdering av användandet av behandlingsmetoden Early Start Denver Model i förskolan”.

”Jag är tacksam över att ha fått mottaga ett stipendium ur Drottning Silvias Jubileumsfond. Stipendium är viktigt för att kunna bedriva forskning och ett erkännande av den forskning man utför. Min nästa studie kommer att handla om samverkan mellan sjukvård och förskola avseende insatser för små barn med autism, säger Petra.”