Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny avhandling undersöker kontaktytan mellan instruktion och praktik, natur och kultur, samt vetenskap och ritual

Publicerad

Den 15 februari 2019 försvarade Andréa Wiszmeg sin avhandling med titeln "Cells in Culture, Cells in Suspense. Practices of Cultural Production in Foetal Cell Research" vid Lunds universitet

Andréa Wiszmeg som är ansluten till LETStudio 2, följer i sin sammanläggningsavhandling i etnologi från Lunds Universitet, en nationell gren av ett transplantationsförsök med fetala celler genom framgångar såväl som utmaningar i att framställa en effektiv, transplantabel cellsuspension.

Cellsuspensionens kapacitet att kunna producera kunskap såväl som känslor, samt logistiska och etiska förhandlingar undersöks och kontextualiseras. De här produkterna faller utanför det specifika transplantationsförsökets och biomedicinens forskningsramar och målsättning generellt, men interagerar ändå med och påverkar samhället i stort. Genom att undersöka kontaktytan mellan instruktion och praktik, natur och kultur, samt mellan vetenskap och ritual, bidrar den här avhandlingen till en bredare förståelse av samspelet mellan kulturella och materiella förutsättningar för kunskapsproduktion.

Avhandlingen har titeln "Cells in Culture, Cells in Suspense. Practices of Cultural Production in Foetal Cell Research" och finns tillgänglig via http://lup.lub.lu.se/record/6c4fa6b0-cb23-455b-ac1b-524084e8efa2