Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Hat och hot i det demokratiska samtalet

Hat och hot mot dem som arbetar med eller på andra sätt bidrar till det demokratiska samtalet är ett omfattande problem i vår samtid.

I takt med framväxten av sociala medier har möjligheten att delta i och att interagera med andra deltagare i samhällsdebatten ökat. Detta har också lett till en ökad risk för att utsättas för hat och hot.

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att kartlägga och analysera förekomsten av, orsaker till och konsekvenser av hat och hot, riktat mot de som arbetar inom högre utbildning. Syftet är att förbättra det preventiva arbetet och stödet för dem som utsätts för hat och hot. Arbetet utförs i samverkan med aktörer inom högskolesektorn och i dialog med aktörer från angränsande sektorer.

Under 2021 genomför sekretariatet en enkätundersökning om utsatthet för hot och hat bland forskare och lärare vid svenska universitet och högskolor. Undersökningen genomförs i samverkan med Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF samt Sveriges universitetslärare och forskare, SULF. Studien undersöker hur många som utsatts, vilka som utsätts och varför, samt vilka konsekvenser det har för de utsatta. Enkäten utvecklas i dialog med forskarsamhället och med aktörer som genomfört liknande undersökningar i angränsande yrkesgrupper.

Sekretariatet arbetar också för att föra upp problemet på den högskole- och forskningspolitiska dagordningen, bland annat genom kontinuerlig dialog med berörda myndigheter och departement, samt deltagande i panelsamtal och konferenser.