Göteborgs universitet
Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Centrum för Storskalig cellbaserad fenotypscreening

Centrumet för Storskalig cellbaserad screening ger tillgång till storskaliga metoder för mätning av cellers och mikrobers egenskaper. Metoderna används inom cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, läkemedels- och antibiotikaforskning samt bioteknik.

Centrumets infrastruktur består av robotar och automatiserade mätstationer för att mäta egenskaper som till exempel delningshastighet, form och innehåll hos många celler eller många grupper av celler samtidigt. Centrumet har datorprogram och databaser för snabb och omfattande analys, lagring och presentation av insamlad mätdata. Centrumet bevarar också omfattande samlingar av framförallt mikrobiella celler med särskilda, kända förändringar av arvsmassan. 

Läs mer på vår engelska sida: Center for Large-scale cell-based screening

 

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Kontakt

Föreståndare
Beidong Liu, Universitetslektor
Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Göteborgs universitet
Box 462
405 30 Göteborg

E-post: beidong.liu@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 2584
Fax: 031-786 2599