Göteborgs universitet

Forskningsteman

Management, Sustainability, Diversity och Consumption – Fyra teman genomsyrar forskningen på Gothenburg Research Institute.

Management

Foto: Unsplash

Scandinavian Management kännetecknas av fokus på processer, lärande och nära samarbete mellan ledare och medarbetare. Bland de pågående projekten finns till exempel:

 • Bank Management och riskhantering inom banker
 • Styrning och interorganisatorisk samverkan
 • Medarbetarskap, kreativitet och innovation

Sustainability

För 20 år sedan inleddes pionjärarbetet med forskning inom green management. I dag studerar vi sustainability ur flera perspektiv, bland annat: 

 • Waste Management i städer
 • Myndigheters riskkommunikation
 • Hållbar matkonsumtion 
 • Sustainable tourism / Hållbar turism
Foto: Paige Cody

Diversity

Foto: Ryoji Iwata

Inom området diversity studerar vi frågor som rör genus, etnicitet och ålder. Exempel på olika pågående studier är:

 • Integration av nyanlända

Consumption

Sedan 2001 bedrivs tvärvetenskaplig forskning kring konsumenters situation och beteende inom Centrum för konsumtionsforskning och beteende inom Centrum för konsumtionsforskning, CFK, vid GRI. Forskarna undersöker bland annat:

 • Hur digitala tekniker som till exempel smartphones påverkar konsumenter
 • Logistik och konsumtionsmönster
 • Konsumenters syn på matlarm och risk
Foto: Harry Cio