Bild
Illutration av havsyta.
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

SMaRC – Swedish Maritime Robotic Centre

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - 2024
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

SMaRC är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum för utvecklandet av autonoma intelligenta undervattenssytem.

Projektet omfattar discipliner såsom autonomi, uthållighet, kommunikation samt perception (detektion).

Vi fokuserar på utveckling av en sensor för att mäta organiska föroreningar i låga koncentrationer med Raman spektroskopi.