Bild
Människor i klimatdemonstration
Foto: Saph Photography
Länkstig

Preferenser för klimatpolitik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 500 089
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för nationalekonomi med statistik

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att mäta hushållens betalningsvilja för att ställa om till klimatvänligare energi i USA, Kina, Sverige samt ett antal länder inom EU. Vi jämför om inställningen i USA, Kina och Sverige har förändrats jämfört med 2009 samt benägenhet (betalningsviljan) att ställa om till klimatvänligare energi även om andra länder inte skulle göra det. Det vill säga hur mycket medborgarna tycker det får kosta att ”gå före” och hur betalningsviljan påverkas av sannolikheten att man lyckas påverka andra länder att också bli klimatvänligare. Data samlas in genom en enkätundersökning riktad till representativa urval av hushåll. Projektet är ett samarbete mellan forskare i miljöekonomi vid Göteborgs universitet och forskare i USA och Kina.

Deltagande forskare

Åsa Löfgren (project leader), University of Gothenburg

Elina Lampi, University of Gothenburg

Thomas Sterner, University of Gothenburg

Fredrik Carlsson, University of Gothenburg

Mitesh Kataria, University of Gothenburg

Du hittar mer information om projektet på den engelska versionen av projektpresentationen, samt på MESAM:s hemsida