Bild
Foto: GU
Länkstig

Invånardeltagande i utvecklingen av förtätningsprojekt

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 miljoner SEK
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
Gothenburg Research Institute (GRI)

Kort beskrivning

Syftet med forskningsprojektet är att ta fram en arbetsmodell för hur invånare kan påverka stadsutveckling i tidiga skeden när storskaliga förtätningsprojekt planeras. Hjällbo är valt som fallstudieområde eftersom det är aktuellt med förtätning.
Projektledare: Jenny Stenberg, GRI, Göteborgs Universitet.
Medverkande: Jenny Stenberg & Jaan-Henrik Kain, GRI-GU; Marco Adelfio, Chalmers ACE; Jesper Bryngelsson, Henrik Nilsson, My Welther, Hyresgästföreningen; Sanna Ghotbi & Anna Sanne Göransson, Digidem Lab.
Fallstudieområde: Hjällbo, Göteborg.