Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

CooCreate - Social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
CooCreate
Projekttid
2019 - 2020
Projektägare
Högskolan i Halmstad

Finansiär
Tillväxtverket/ERUF

Kort beskrivning

Projektets syfte är att genom kunskapsuppbyggnad, metodprövning, följeforskning, nätverksbyggande och affärsutvecklande aktiviteter skapa struktur för hur arbetet med att ta tillvara på och bidra till utveckling av sociala innovationer och samhällsentreprenöriella verksamheter i Halland ska utformas.