Video (53:50)
AI och humaniora: Adversarial vagueness: Manipulative Language and Autonomous Agents
Bild
Länkstig

Asad Sayeed om manipulativt språk och autonoma agenter

I föreläsningsserien AI och humaniora vid Göteborgs universitet höll Asad Sayeed ett föredrag med titeln Adversarial vagueness: Manipulative Language and Autonomous Agents.

Asad Sayeed är forskare i datalingvistik på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori och knuten till Centrum för språkteori och sannolikhetsstudier (CLASP).

 

Filmen har engelskt tal och är textad på engelska. Den är gjord av Centrum för digital humaniora, CDH, en forskningsnod vid Göteborgs universitet som arbetar för att utforska och tillämpa de möjligheter och perspektiv som digitaliseringen kan erbjuda humanister och samhällsvetare.

Länk till fler filmer vid CDH