Breadcrumb

Sofia Sandgren

Doctoral Student

Department of Clinical
Neuroscience
Visiting address
Neurosjukvården, Blå stråket 7, plan 3, Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg
Postal address
Neurosjukvården, Blå stråket 7, plan 3, Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg