Göteborgs universitet
Bild
bilkörning
Foto: Pexels
Länkstig

Uppsatssamarbete - Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där våra studenter lär sig hur människor och smarta maskiner bearbetar och använder information samt hur samspelet mellan människor och informationsteknologi fungerar.

I programmet lär sig studenterna om grunderna i programmering och principerna bakom artificiell intelligens, interaktionsdesign, kopplingen mellan kognition och kommunikation, hur människor tolkar information, hur minne fungerar, och vad som styr våra bedömningar och beslut.

Tema – vad kan våra studenter bidra med och skriva om i sina uppsatser?

  • Kognitiva aspekter av användbarhet, interaktionsdesign, användarupplevelse, människa-datorinteraktion
  • Kognitiva aspekter av bilkörning
  • Kognitiva aspekter av informationsdesign/nudging
  • AI, maskininlärning, neurala nätverk, djupinlärning

  • Automatisering och beslutsfattande

Tidslinje –  hur ser uppsatsprocessen ut och när startar/slutar den?

Många studenter börjar fundera på sitt ämne i september. I februari gör studenterna en detaljplan. Uppsatskursen äger sedan officiellt rum mellan mars och maj (men många studenter börjar tidigare än så). Presentationsseminarier är i slutet av maj/början av juni varje år.
 

När ska företag kontakta oss för samarbete med våra studenter och deras uppsatser?

Företag och organisationer kan kontakta programansvarig från september fram till november.