Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska, Fortsättningskurs ,Text

Kurs
RY1223
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen innehåller följande moment:
- ytterligare träning av läsförståelse genom läsning av dels adapterade och
kommenterade ryska texter, dels läsning av enklare rysk originaltext;
- fortsatt träning på praktisk översättning från ryska till ett skandinaviskt språk;
- teoretisk genomgång av grundläggande översättningsproblem och -strategier;
- ytterligare orientering om och träning i att använda ordböcker och andra, framför allt
elektroniska, hjälpmedel;
- kritisk granskning och analys av andras översättningar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd RY1122 Ryska, Grundkurs, Etapp 2 och RY1123, Ryska, Grundkurs, Text.

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler