Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska, Fortsättningskurs ,Text

Kurs
RY1223
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen innehåller följande moment:
- ytterligare träning av läsförståelse genom läsning av dels adapterade och
kommenterade ryska texter, dels läsning av enklare rysk originaltext;
- fortsatt träning på praktisk översättning från ryska till ett skandinaviskt språk;
- teoretisk genomgång av grundläggande översättningsproblem och -strategier;
- ytterligare orientering om och träning i att använda ordböcker och andra, framför allt
elektroniska, hjälpmedel;
- kritisk granskning och analys av andras översättningar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd RY1122 Ryska, Grundkurs, Etapp 2 och RY1123, Ryska, Grundkurs, Text.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/digital-and-temporary-working-from-home-also-…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler