Länkstig

Reza Javid

Doktorand

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Reza Javid

Intresset för produktivitet och effektivitet tog fart under mina studieår som student i nationalekonomi, statsvetenskap och statistik vid Örebro, Uppsala och Lunds universitet. Hälso- och sjukvården var sedan lång tid ett stort intresseområde hos mig och när jag studerade kurser i offentlig ekonomi och hälsoekonomi tilltog intresset till att jag snart började luta åt den offentliga sektorns effektivitet och produktivitet. Hälsoekonomi utkristalliserade sig som ett område jag ville fördjupa mig i och bidra till dess utbredning och utveckling.

Efter några års arbete inom sjukvården såg jag att digitalisering ses som ett fenomen som skulle kunna råda bot på många framtida problem inom hälso- och sjukvårdssektorn. Några av dessa problem är åldrande befolkning med ökat vård- och omvårdnadsbehov samt minskande befolkning i arbetsför ålder som andel av befolkningen, och därmed större försörjningskvot under lång tid framöver. Denna minskande andel i arbetsför ålder skulle också kunna innebära svårigheter i att rekrytera kompetent personal till hälso- och sjukvården.

Min forskning har fokus på digitala verktygs införande inom hälso- och sjukvården och deras kostnadseffektivitet i jämförelse med traditionella arbetsmetoder. Den är främst fokuserad på digitala tjänster inom Västra Götalandsregionen.