Göteborgs universitet
Bild
Tidigmoderna seminariet
Länkstig

Program Tidigmoderna seminariet hösten 2022

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (ca 1400–1800). Arbetsgruppen för Tidigmoderna seminariet tar gärna emot förslag och önskemål om kommande program. Mejla philip.lavender@lir.gu.se

23 september 10.00–17.00, sal J675
Workshop: Early Modern Temporalities
Mejla philip.lavender@lir.gu.se för att anmäla dig – medverkan i mån av plats, föranmälan krävs senast 9 september.

5 oktober 13.15–15.00, sal C664
Martina Reuter, Senior Lecturer, University of Jyväskylä: Elements on Women in the History of Philosophy: Mary Wollstonecraft (på engelska/in English).
In this paper, I discuss Mary Wollstonecraft’s moral philosophy and its relevance in the context of eighteenth-century moral thought. First, I focus on her concept of virtue and its relation to liberty and equality. Second, I discuss her understanding of the unity of virtue and examine how her view is exemplified by her account of the virtue of modesty. Next, I give my contribution to an ongoing scholarly discussion of whether Wollstonecraft’s understanding of virtue should be characterized as Aristotelian or Platonist. Finally, I make some concluding remarks on Wollstonecraft’s place in late eighteenth-century moral philosophy.
The presentation is based on my forthcoming Cambridge Element Mary Wollstonecraft
Samarrangemang med Högre seminariet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori samt POW-nätverket. Ordförande/Moderator: Cecilia Rosengren

13 oktober 12.00–17.00, sal C312/C314 (Gästmatsalen på Humanisten)
Workshop: Upplysningen, Göteborg, Wollstonecraft
Mejla matilda.amundsen.bergström@lir.gu.se för att anmäla dig – medverkan i mån av plats, föranmälan krävs senast 28 september. Samarrangemang med POW-nätverket.

19 oktober 15.15–17.00, sal C664
Johanna Vernqvist, Universitetslektor, Linköpings Universitet: Poeten Gaspara Stampa – en kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik (på svenska/in Swedish). Samarrangemang med Högre seminariet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Ordförande/Moderator: Matilda Amundsen Bergström

9 november 15.15–17.00, online på Zoom
Cecilia Rosengren, Per Sivefors och Rikard Wingård: Anthology Seminar on Changing Satire (på engelska/in English)
Länk skickas ut/link will be sent out – se också programmet för Högre seminariet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Samarrangemang med Högre seminariet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Ordförande/Moderators: Cecilia Rosengren, Per Sivefors och Rikard Wingård

23 november 15.15–17.00, sal C664
Jonathan Shaheen, Researcher, Stockholm University: The Philosophical Fancy of Cavendish’s Blazing World: An Allegorical Interpretation (på engelska/in English).
Samarrangemang med Högre seminariet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Ordförande/Moderator: Cecilia Rosengren

25 november 12.00–17.00, sal C312/C314 (Gästmatsalen på Humanisten)
Workshop: Birgitte Thotts Weyen till et lycksallige Liff
Mejla matilda.amundsen.bergström@lir.gu.se för att anmäla dig – medverkan i mån av plats, föranmälan krävs senast 17 november. Samarrangemang med POW-nätverket

Tidigmoderna seminariet, Changing Satire
Birgitte Thott, Tidigmoderna seminariet