Göteborgs universitet
Länkstig

Litteraturlista Litteratur för unga

Kursansvarig: Anna Nordenstam.

Kursen ger en fördjupad kännedom om barn- och ungdomslitteratur och forskningen kring denna från de senaste decennierna. Kursens teoretiska ramverk utgår från aktuell internationell forskning. Här görs nedslag i olika teoretiska perspektiv med inriktning på exempelvis genus, queer, klass, maskulinitet, etnicitet, ekokritik och kulturell globalisering. Kursen ger förmåga att använda teoretiska och metodiska resonemang i en egen självständig uppgift.


Sekundärlitteratur

 • Beckett, L., Sandra Crossover fiction. Global and Historical Perspectives, New York: Routledge 2009 (346 s.)
 • Franck, Mia, Frigjord oskuld. Heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman, (diss), Åbo 2009, (urval 200 s.)
 • Lockey, Karen, ”Progressive Presentations of Place-Based Identities in Meg Rosoff’s How I Live Now”, i Children’s Literature in Education 2013: 44, s. 311–235 (24 s.)
 • Wilkie-Stibbs, Christine, The outside child, in and out the book, London: Routledge 2008, (Inledning, kap. 5 och kap. 6 (50 s.)
 • Wistisen, Lydia, Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010, (diss), Göteborg/Stockholm: Makadam förlag 2017, (354 s)

Skönlitteratur

 • Edelfeldt, Inger, Duktig pojke (1977/1983)
 • Harnett, Sonja, Thursday’ Child (2000) [sv. Torsdagsbarn 2010]
 • Kieri, Katarina, Ingen grekisk gud, precis (2002)
 • Pohl, Peter, Janne, min vän (1985)
 • Rosoff, Meg, How I Live Now (2004) [sv. Så har jag det nu 2005]
 • Tan, Shaun, The Arrival (2006) [sv. Ankomsten 2010]

Ovanstående lista kan modifieras efter överenskommelse.