Bild
Doña Diabla. Seduced by the female monsters of Latin American horror film
Doña Diabla. Seduced by the female monsters of Latin American horror film. Source: Pexels Photographer: Rafael Guajardo
Foto: Rafael Guajardo
Länkstig

Doña Diabla. Förförd av latinamerikas skräckfilmsmonster

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

Jag menar att inrikta mig på och problematisera föreställningen om det kvinnliga monstret i skräckfilmer som producerats i ”Latinamerika”. Jag utgår ifrån konfigurationen ”latinamerikanska” och ”kvinnliga” monster från en kritisk utgångspunkt som i huvudsak förlitar sig på feministiska och dekoloniala tankar i syfte att förstå det fruktansvärda – och därigenom de permanenta citationstecken som omsluter dessa termer. Med detta som mål utgår jag ifrån det latinamerikanska exotiska som något monstruöst och har för avsikt att undersöka olika sätt rasifiering, kön och klass, såväl som andra aspekter, informerar och formar skildringen av den monstruösa kvinnan, främst i filmer producerade i Mexiko, Argentina och Brasilien.