Länkstig

Släktforskning: källor, metoder och historiska perspektiv

Kurs
HI1930
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Är du nyfiken på släktforskning? I den här kursen får du ingående kunskaper om släktforskningens källor och metoder. Du lär dig om var du hittar relevant information samt hur du tolkar denna information. Kursen erbjuder en översikt över både den traditionella arkivforskningen och de digitala hjälpmedel och program som numera står släktforskaren till buds. Kursen omfattar praktiska övningar i paleografi — det vill säga läran äldre tiders skriftarter och uttydandet av äldre handstilar — och i källkritik. Vi går också in på modern DNA-forskning och de nya perspektiv denna öppnat upp inom fältet. Generellt syftar kursen till att sätta in släktforskningen i ett större samhällshistoriskt sammanhang. I de olika momenten relaterar vi genealogin till centrala forskningsfrågor om statsbyggnad, demografisk och social utveckling samt konsumtion. Kursen ger dig en djupare förståelse av de villkor som människorna du möter i källmaterialet levde och verkade under.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.