Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska, Fortsättningskurs , Etapp 4

Kurs
RY1222
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen består av följande moment:
- grammatiska övningar med fokus på formläran;
- ytterligare inlärning av ett centralt och vardagligt ord- och frasförråd inom givna
teman;
- inlärning av frekventa strukturer genom översättning från svenska till ryska, referat
och fritt skrivande;
- genomgång av strukturella skillnader mellan svenska och ryska;
- inlärning av regler för interpunktion och rättstavning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd RY1221, Ryska, Fortsättningskurs, Etapp 3.

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler