Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska, Fortsättningskurs , Etapp 4

Kurs
RY1222
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen består av följande moment:
- grammatiska övningar med fokus på formläran;
- ytterligare inlärning av ett centralt och vardagligt ord- och frasförråd inom givna
teman;
- inlärning av frekventa strukturer genom översättning från svenska till ryska, referat
och fritt skrivande;
- genomgång av strukturella skillnader mellan svenska och ryska;
- inlärning av regler för interpunktion och rättstavning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd RY1221, Ryska, Fortsättningskurs, Etapp 3.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/digital-and-temporary-working-from-home-also-…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler