Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska. Fortsättningskurs, Etapp 3

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen består av följande moment:
- genomgång av grundläggande uttalsregler och övning i fonetisk transkription;
- fortsatt övning av rysk fonetik och intonation;
- muntlig träning av frekventa strukturer och grammatik;
- utvidgning av ett aktivt ord- och frasförråd inom givna teman;
- konversationsövningar med utgångspunkt från läsning av texter som även syftar till
ökad läsfärdighet och ett ökat ordförråd;
- fördjupning av kunskaperna i den ryska grammatiken.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd RY1122, Ryska, Grundkurs, Etapp 2.

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.