Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska. Fortsättningskurs, Etapp 3

Kurs
RY1221
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen består av följande moment:
- genomgång av grundläggande uttalsregler och övning i fonetisk transkription;
- fortsatt övning av rysk fonetik och intonation;
- muntlig träning av frekventa strukturer och grammatik;
- utvidgning av ett aktivt ord- och frasförråd inom givna teman;
- konversationsövningar med utgångspunkt från läsning av texter som även syftar till
ökad läsfärdighet och ett ökat ordförråd;
- fördjupning av kunskaperna i den ryska grammatiken.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd RY1122, Ryska, Grundkurs, Etapp 2.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/digital-and-temporary-working-from-home-also-…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler