Länkstig

Perspektiv på teaterhistorieskrivning

Kurs
TS2112
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22269
Ansökan stängd

Om utbildningen

På kursen Perspektiv på teaterhistorieskrivning analyseras och diskuteras både teaterhistoriska verk och historisk forskning om scenkonst. I centrum för kursen står analys och diskussion av grundläggande teori, principer och idéer som avgör hur teaterhistoriker utför forskning om scenkonst samt en diskussion om sådana saker som urval, analys, tolkning av empiriskt material och narrativa strukturer i den scenkonsthistoriska framställningen. I kursen behandlas kritiska och teoretiska perspektiv som på olika sätt problematiserar ett scenkonstverks historiska betydelse och dess historieskrivning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde krävs avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.