Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Oikos-Familia. Familjens roll och status i de antika grekisk-romerska samhällena

Kurs
AN2092
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22050
Ansökan stängd

Om utbildningen

I denna kurs fördjupar vi oss i familjens roll och status i de antika grekisk-romerska samhällena. Vi belyser aktuell forskning och debatter kring begreppet ”familj” – oikos respektive familia. Under kursen introduceras du till olika typer av källmaterial som åskådliggör familjen i relation till den antika världens hierarkier och organisationsformer. Vi studerar familjeenhetens historiska utveckling både med hänsyn till dess betydelse för den enskilde och för samhället i stort. Ett av de exempel vi undersöker närmare är rätten att ingå giftermål, en statusmarkör som vanligen var kopplad till medborgarskap. Legitima äktenskap var således av vikt både för de ingående parterna och för bevarandet av den sociala ordningen. I mån av medel ingår en exkursion under vilken vi undersöker museisamlingar som speglar antika värderingar och normer kring familjen. Undervisningen bygger på föreläsningar och seminarier med enskild eller gemensam redovisning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande, med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (90 hp), alternativt Fil.kand-examen (120 p) med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (60 hp), (enligt kursplaner gällande till och med 2007-06-30).

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.