Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Matematik 2 för lärare åk 7-9

Kurs
L9MA20
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen L9MA10, 15hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det
finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över
Campus Johanneberg