Länkstig

Humanekologi och miljöförändring

Kurs
HU1112
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27212
Ansökan stängd

Kort om kursen

Hur förhåller sig människan till naturen och hur har hon gjort det på olika platser i olika tider? Den här kursen introducerar humanekologiska teorier och perspektiv på frågeställningar om naturresurs- och energianvändning i varierande historiska, geografiska, kulturella, politiska och ekonomiska sammanhang.

Om utbildningen

Den här kursen ger grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa och natur med ett särskilt fokus på naturresurser och energi, produktion och konsumtion. Under kursen diskuteras också olika perspektiv på människan som antingen väsensskild från eller en del av naturen. Kursen präglas av den humanekologiska traditionens tvärvetenskaplighet och systemperspektiv. Den sätter humanekologin i relation tillnärbesläktade fält såsom politisk ekologi, ekologisk ekonomi, ekofeminism, miljöhistoria och miljörättvisa och undersöker hur miljö- och utvecklingsfrågorhanterats historiskt med ett särskilt fokus på rättvisefrågor. Under kursen tränas färdigheter i att arbeta utifrån systemperspektiv och att använda kartor som visuellare presentationer och analytiska verktyg.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Rekommenderad studiegång

Sök kursen tillsammans med Politik, makt och motstånd, 15 hp (SU1211) om du vill läsa Humanekologi under en hel termin.