Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Idrott och hälsa

Program
L1ÄGY-FIDG
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L95Y
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Detta ämne ges som förstaämne inom Ämneslärarprogrammet, med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, och förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i främst grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inriktningen omfattar 300 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Ämnet Idrott och hälsa innebär att du studerar livsstil, hälsa,
fysisk aktivitet, fysisk bildning och idrottspraktiker. Du kommer att
läsa pedagogik, sociologi och psykologi i relation till livsstil, hälsa,
fysisk aktivitet, fysisk bildning och idrottspraktiker. Du blir också
insatt i träningslära och om hur kroppen fungerar, anatomiskt och
fysiologiskt. Under en betydande del av din utbildning kommer du att
praktisera didaktik och metodik för ämnet Idrott och hälsa d.v.s. hur
man lär ut ämnet.

En hälsosam livsstil utgör grunden
för en harmonisk tillvaro med kropp och själ, med livsglädje och
effektivitet. Ditt professionella yrkesutövande som blivande lärare i
idrott och hälsa står i fokus, likaväl ditt uppdrag relaterad till
elevers rätt till allt det positiva som har att göra med livsstil,
hälsa, fysisk aktivitet, fysisk bildning och idrottspraktiker.

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor

Frågor om ämnet? Kontakta studievägledare på respektive ämnesinstitution.

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Observera att det kan finnas särskilda regler för klädsel eller annan personlig utsmyckning under VFU som måste följas.

Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Med en utfärdad ämneslärarexamen har du behörighet att ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Du blir dessutom behörig att undervisa inom vuxenutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare.

Studier utomlands

Du har möjlighet att göra delar av dina studier inom högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier utomlands. I regel måste du själv ta initiativ till ett sådant utbyte genom att först vända dig till din kursansvariga institution.