Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya ledamöter i GPCCs personråd 2021

Publicerad

Sedan halvårsskiftet välkomnar vi fyra nya ledamöter i vårt personråd för patienter och närstående. Vi tackar också de som nu lämnar rådet för sina insatser.

Från och med 1 juli har GPCCs personråd för patienter och närstående fyra nya ledamöter. Ett arbete med omvärldsspaning och rekommendationer ligger bakom vilka som bjuds in. Stor vikt läggs också vid att rådet som helhet ska en erfarenhetsbredd av hälso- och sjukvårdsverksamhet som patienter och närstående. Rådet ska även präglas av mångfald och dess ledamöter ska vara engagerade i hälso- och sjukvårdsfrågor och personcentrerad vård. Mandattiden är normalt två år.

Möt de nya ledamöterna

Eskil Degsell är astmatiker och allergiker sedan barnsben, och dessutom närstående till sin fru som är diagnostiserad med malign hjärntumör. Han spenderar årligen mängder med timmar i eller i dialog med hälso- och sjukvården och omsorgen. Han hoppas kunna bidra med ett integrerat synsätt inom den personcentrerade vården där alla parter kan bidra efter ork och förmåga. Eskil arbetar som process- och projektledare på Regionalt Cancer centrum Stockholm Gotland med fokus på patient- och närstående involvering. Han driver ett stort arbete med att utveckla och utvärdera en komplex hälsointervention kring att se och stärka roller och relationer från diagnos till död och lite därtill inom cancer, samt medverkar i utvecklingen och utvärderingen av en rad andra komplexa interventioner såsom PROM i klinisk rutin (Symptomics) och Ny medicinsk bedömning. Han sitter också med i ledningsgruppen för Hjärntumörer och NOCRiiC (Neuro oncology clinical research, innovation, implementation and collaboration) vid Karolinska Universitetetssjukhuset, samt är anknuten till forskning i  PCM programmet och Ingemar Ernbergs forskargrupp vid MTC, Karolinska Institutet. Han är dessutom ledamot i styrelsen i Svenska Hjärntumörföreningen, samt medlem i Vårdanalys brukarråd och SNS patient- och äldreråd.

Annika Lindström har en son som har autism som fyller 18 år till hösten. Hon är nu ledamot i Autism- och Aspergerförbundets styrelse och har tidigare varit ordförande för Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg. Hon är ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderråd sedan sju år och sitter också med i referensgrupp skola kopplat till det rådet. Hon är även Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborgs representant i referensgruppen till Temagrupp Barn och Unga i Vårdsamverkan i Västra Götaland och är med i arbetsgruppen som tar fram riktlinjer för SIP-möten för barn och unga i regionen. Hon arbetar som verksamhetschef på Antidiskrimineringsbyrån Väst som är en antidiskrimineringsbyrå för västra Sverige med 34 av Västra Götalandsregionens kommuner i sitt upptagningsområde. I sitt arbete sitter hon bland annat med i Västra Götalandsregionens råd för mänskliga rättigheter.

Inger Ros har lång sjukvårdspolitisk erfarenhet i Region Stockholm. Hon har egen erfarenhet genom en hjärthändelse 2009 och mycket privat erfarenhet från två sjukliga syskon. Inger brinner för partnerskap i vården mellan patient, vård och egenvård. Hon tycker att personcentrerad vård är framtiden för patienter för att få en sömnlös vårdkedja, för att ge personer inte minst med flera kroniska sjukdomar, en god livskvalitet och för samhället kan det bara innebära vinster. Inger är ordförande i Riksförbundet HjärtLung sedan 2010, då hon lämnade heltidspolitiken. Hon sitter även i regeringens patientråd, funktionshinderdelegation och som patientexpert i flera utredningar bland annat horisontell vård, ehälsomyndigheten. Hon sitter också i paraplyorganisationen Funktionsrätt Sveriges styrelse. Riksförbundet HjärtLung driver sedan ett antal år en kampanj för personcentrerad vård som kallas Sedd i vården.

Leif Sundberg har typ 1-diabetes sedan 35 år, det vill säga halva hans liv. Han har också diabeteskomplikationer. Han driver diabetesfrågor i olika sammanhang, och mår bra av att få andra att må lite bättre. Leif är pensionär, men har sitt yrkesliv arbetat inom vården i över 40 år. Han har en Ekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, och arbetade under fyra decennier på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med ekonomifrågor på olika nivåer. Han har även arbetat och arbetar fortfarande som lärare och föreläsare, samt driver en samtalsgrupp för personer med typ1-diabetes sedan 9 år. Leif är ordförande i Göteborgs diabetesförening, och ingår i ett flertal arbetsgrupper bland annat inom fot-området. Han bor i Mölndal.

Tidigare ledamöter tackas för sin insats

De ledamöter som nu lämnar rådet är Johnny Jakobsson, Oscar Jakobsson, Susanne Jonasson och Peter Nordqvist. De har gjort värdefulla insatser i GPCC som medlemmar i rådet och på andra sätt. GPCC tackar dem för deras insatser!

Läs mer på om personrådet här.