Göteborgs universitet
Bild
Bild på Ulrika Andersson Hall
Foto: Camilla Persson
Länkstig

Metabolomik inom idrottsforskning

NMR-tekniken har utvecklats mycket de senast åren och går att använda inom en rad nya områden. Ett sådant exempel är idrottsvetenskap.

Idrottsforskaren Ulrika Andersson Hall från Göteborgs universitet studerar fettoxidation under arbete och har även hon använt metabolomik för att analysera blod. I hennes fall kommer blodet från elitidrottsmän som sysslar med uthållighetsidrotter, och syftet har varit att se hur dessa kan utveckla sin fettförbränning.
– NMR har inte alls använts inom idrottsforskningen tidigare, och vi har haft ett bra samarbete och utbyte av varandra, säger hon.

RESULTATET SOM JUST publicerats visar att fettförbränningen inte var lika hög efter fasta som efter en tidigare träningsperiod, trots att fasta används av många som metod i dag. Men hon poängterar att resultaten gäller toppidrottare inom just uthållighetsidrotter som behöver träna upp sin fettoxidation för att kunna förbränna fett även under längre perioder, och att det är stor skillnad mellan dessa och gemene man.
– Det hade varit intressant ur ett folkhälsoperspektiv att se om även vanliga personer kan träna upp fettoxidationen, till exempel vid störningar i ämnesomsättningen, säger Ulrika Andersson Hall, som ser stor utvecklingspotential inom forskningen i användningen av NMR-centrum framöver.

Text & Foto: Camilla Persson

Intervjun är ett utdrag från en längre artikel om NMR-centrum som publicerades i Science Faculty Magazine Nr 1 2016.

Referens: Andersson-Hall U, Pettersson S, Edin F, Pedersen A, Malmodin D, Madsen K. Metabolism and whole-body fat oxidation following postexercise carbohydrate or protein intake. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2018, 28, doi:10.1123/ijsnem.2017-0129