Göteborgs universitet
Länkstig

Litteraturlista Självframställning i går och i dag

Kursansvarig: Christian Lenemark.

Under de senaste decennierna har jaget och berättelsen om jaget fått en framskjuten position i litteraturens värld. Utgivningen av självbiografier, biografier, självbiografiska romaner, bekännelser och så vidare, har på många sätt totalt dominerat bokmarknaden. Det har talats om en memoarboom och en demokratisering av de biografiska genrerna. Människor vars berättelser i ett inte alltför avlägset förflutet avfärdades som alltför privata är idag vardagsmat på Facebook och i selfie-kulturen.

I denna tematiskt upplagda läskurs sätts denna litteraturens nutida belägenhet i historisk belysning. Genom nedslag i den självframställande traditionen från Augustinus Bekännelser fram till våra dagars digitala kultur undersöks jagframställningens mångskiftande uttryck. Detta samtidigt som den historiska kontinuiteten och det faktum att jaget och berättelsen om jaget alltid är historiskt situerad tas i beaktande.

Primärlitteratur

 • Augustinus, Bekännelser (ca 397), övers. Bengt Ellenberger, Skellefteå: Artos 2003
 • Beck-Nielsen, Claus, Claus Beck-Nielsen (1963–2001), Köpenhamn: Gyldendal 2008 [Det går även bra att läsa svensk utgåva]
 • Rousseau, Jean-Jacques, Bekännelser (1782), övers. David Sprengel, Stockholm: Natur & Kultur 1999 [Pocketupplaga]
 • Strindberg, August, En dåres försvarstal (1887–88), Stockholm: Norstedts 2012
 • Thorvall, Kerstin, Det mest förbjudna (1976) [valfri utgåva]
 • Lundgren, Maja, Myggor och tigrar, Stockholm: Bonniers 2007
 • 1 valfri självbiografi publicerad under 2010-talet

Sekundärlitteratur

 • Behrendt, Poul, Dobbeltkontrakten. En Æstetisk nydannelse, Köpenhamn: Gyldendal 2006
 • Haarder, Jon Helt, Performative biografisme. en hovedstrømning i det senmodernes skandinaviske litteratur, Köpenhamn: Gyldendal 2014
 • Larsson, Lisbeth, ”Självbiografi, Autofiktion, Testimony, Life-Writing”, Tidskrift för genusvetenskap 2010:4
 • Lejeune, Philippe, ”The Autobiographical Pact”, i On Autobiography, red. Paul John Eakin, övers. Katherine Leary, Minneapolis University of Minnesota Press 1989
 • de Man, Paul, ”The Autobiography as De-facement”, MLN, vol. 94, 1979:5
 • Sidonie Smith & Julia Watson, Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives, 2 uppl., Minnesota: University of Minnesota Press 2010
 • Poletti, Anna & Julie Rak, Identity Technologies. Constructing the Self Online, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2014