Göteborgs universitet
Länkstig

Litteraturlista Kvinnan på scenen

Teaterstudier, ämnesfördjupning 7,5 hp: Kvinnan på scenen – kvinnoroller och skådespelerskor i 1800-talets teater. Kursansvarig: Birgitta Lindh Estelle.

Kursens litteratur är vald för att följa kontinuiteter och förändringar i förutsättningarna för presentationen och representationen av kvinnor på scenen. Den ger ett axplock av nordisk och engelsk forskning på området som anlägger ett genusperspektiv på 1800-talets scenkonstnär.

Kursen examineras genom en skriftlig kritiskt granskande redogörelse för litteraturens innehåll och perspektiv. Denna ska utformas som en forskningsöversikt.

I anslutning till forskningsöversikten ska en forskningsfråga formuleras. Den ska förankras och motiveras i sekundärlitteraturen. (10 000-15 000 tecken inklusive blanksteg = ca 4-6 sidor med typsnittsstorlek 12 och 1,5 radavstånd). Inlämningsuppgiften blir sedan underlag för diskussion med examinator.

Litteratur:

Andersen, E (1986) Den bristende uskyld, -studier i 1800-tallets barnekvinde i dramatikken og på scenen, Köpenhamn; Hans Rietzels forlag

Nordin Hennel, I (1997) Mod och försakelse: livs-och yrkesbetingelser för Konglig Theaterns skådespelerskor 1813-1863, Stockholm; Gidlunds förlag.

Eltis, S (2013) Acts of Desire: Women and Sex on Stage1800-1930, Oxford; Oxford University Press Elektronisk resurskap 1, 2 och 4

Farfan, P (2004) Women, Modernism and Performance, Cambridge; Cambridge University Press s. 1-48

The Arts of the Prima Donna in the Long Nineteenth Century (2011) ed. R Cowgill & H Poriss, New York; Oxford; Oxford University Press Elektronisk resurs

Marshall G (1998), Actresses on the Victorian Stage: Feminine Performance and the Galatea Myth, Cambridge; Cambridge University Press

Bratton J.S (1992) ”Irrational Dress” i The New Woman and her Sisters. Feminism and Theatre 1850-1940red. V. Gardner & S. Rutherford, London; Harvester Wheatsheaf, s. 77-91

Pullen, K (2005) Actresses and Whores: On Stage and in Society, New York; Cambridge University Press. S 93-133