Göteborgs universitet
Bild
none
Länkstig

Forskningsprojekt

Våra forskare deltar i och leder många olika forskningsprojekt. Här har vi listat pågående forskningsprojekt. Du hittar också en länk till alla våra projekt, pågående såväl som avslutade. Notera att denna sidan fortfarande är under uppbyggnad.

Pågående forskningsprojekt

Att skapa legitimitet i migrations- och asylprocesser: Ett genusperspektiv

Gå till projektsidan

Att styra dagordningen i Sveriges Riksdag: partipolitiska intressekonflikter och kommittéväsendets utveckling 1971-2021

Gå till projektsidan

Auktoriteters roll i lösningen till kollektiva handlandets problem

Gå till projektsidan

CAPA-city - Kollektiv åtgärd, politisk ansvarighet och administrativ kapacitet i europeiska städer

Gå till projektsidan

CIVPROF – Why are some public managers more committed to professional norms than others?

Gå till projektsidan

Etableringen av skyddade reservat i afrikanska länder och effekter på lokal korruption

Gå till projektsidan

Gender and Politics in the Middle East and North Africa: A Decade of Uprisings

Projektsida under uppbyggnad

GenDip: Könsnormer, Motstånd och Diplomaten i Arbete

Gå till projektsidan

Hur forskar man om korruption? Korruption och antikorruption i empirisk forskning: Kritiska reflektioner över begrepp, data och metoder

Gå till projektsidan

Institutionella utmaningar och strategier för hållbara utvecklingsprojekt

Gå till projektsidan

Klimatförändringar och ekonomisk tillväxt

Gå till projektsidan

Kriget mot tjuvjakt i Afrikas fredsparker: En studie av militariserad viltvård

Gå till projektsidan

Leder folkligt inflytande över politiken till goda utfall?

Projektsida under uppbyggnad

Measuring the Quality of Government at the Subnational Level and Comparing Results with Previous Studies

Gå till projektsida

Missförhållanden och visselblåsning i politiska partier

Gå till projektsidan

Myten om den (Ir)rationella Väljaren? Teoretisk och Metodologisk Utveckling för att Studera Väljarrationalitet

Gå till projektsidan

När agerar civilsamhället för det allmännas bästa? Institutionella förklaringar och konsekvenser för samhällelig utveckling

Gå till projektsidan

Oanade och negativa konsekvenser från skyddade reservat: Kopplingar mellan nya regleringar av tjuvjakt i Afrika och ökad lokal korruption

Projektsida under uppbyggnad

Redo att tjäna? Strukturella reformer, institutionell kvalitet och välfärds tjänster i svenska kommuner

Gå till projektsidan

Samhällsstyrningens kvalitet, statlig intervention och demokratisk ansvarsskyldighet i Europa

Gå till projektsidan

The Power of Ideas: New Perspectives on State Capacity and Public Goods Provision

Gå till projektsidan

Varför följer vissa tjänstemän professionella normer striktare än andra?

Projektsida under uppbyggnad

Varför har vissa demokratier mindre korruption än andra? Länken mellan kvinnors politiska deltagande och korruption

Gå till projektsidan

Integration med förhinder? Hur etniska grannskap och främlingsfientlighet i det omgivande samhället påverkar invandrares politiska integration

Gå till projektsidan