Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Lägre självmordsrisk på äldreboende för dem som fick antidepressiva

Publicerad

Antidepressiva läkemedel kan nu kopplas till lägre risk för självmord i gruppen 75 år och äldre på äldreboende. Hos dem som fick läkemedel för sömnproblem var självmordsrisken däremot fördubblad. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Antalet personer som behöver få vård på äldreboende under lång tid ökar. Men trots stressande livsövergångar, och psykiatriska tillstånd som ökar risken för suicidalt beteende, har mycket lite forskning fokuserat på självmord i denna miljö.

Antidepressiva läkemedel används i stor utsträckning på äldreboenden och det har funnits farhågor om läkemedelseffekter i form av ökad självmordsrisk. Den nu aktuella studien, publicerad i International Journal of Geriatric Psychiatry, ger en annan bild.

Tyder på positiv effekt

Bakom studien står Sahlgrenska Suicide Studies, en forskargrupp inom Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, vid Göteborgs universitet. Gruppen har studerat data om drygt 280 000 svenska invånare, 75 år och äldre, på äldreboende. Uppföljningstiden var upp till nio år.

Av studien framgår att 110 personer dog i självmord, 64 män och 46 kvinnor. Hälften av dessa dödsfall inträffade under personernas första år på äldreboende. Självmordsrisken var lägre hos dem som fick antidepressiva.

Khedidja Hedna och Margda Waern, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Kristina Båth och Johan Wingborg

– Detta resultat tyder på en positiv effekt av antidepressiv medicin för äldre på äldreboende, men mer forskning behövs för att bättre belysa detta samband, säger Khedidja Hedna, forskare och förstaförfattare i studien.

Kunskap och uppmärksamhet

Läkemedel mot sömnproblem kunde kopplas till fördubblad självmordsrisk, och vid tidigare självskadebeteende var risken ytterligare rejält förhöjd. Resultaten visar enligt forskarna på vikten av att personalen har kunskap om de boendes bakgrund för att tidig kunna identifiera risker och vara uppmärksam på den psykiska hälsan hos personer som behöver extra stöd.

Margda Waern är professor i psykiatri med inriktning suicidologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och har lett studien.

– Våra resultat sporrar till förbättrad kvaliteten i vården som ges på äldreboende. Mer kan göras för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre personer på våra boenden, säger hon.

Titel: Psychoactive medication use and risk of suicide in long-term care facility residents