Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

För dig som deltar UGU-undersökningen

Här hittar du som är utvald att delta i UGU information om den aktuella undersökningen. Du som svarar på våra enkäter får ge din bild av en generation i den svenska skolan. Resultaten från UGU har sedan 1960-talet använts i viktig forskning om ungdomars, målmäns och skolpersonals syn på skolan, fritiden, hälsan och framtiden. Tack för att du deltar!

I våras bad vi er UGU-deltagare att svara på en enkät om hur er studietid i högstadiet varit. Vi fick då flera kommentarer om varför vi inte frågade något om coronapandemin. Svaret är att den enkäten gjordes innan pandemin startat. Däremot förstår vi att året varit speciellt och nu har vi en ny enkät som vi ber er besvara som handlar om hur detta speciella år varit för er.

Hur har Corona påverkat dig?

I mitten av december 2020 påbörjade UGU-projektet en insamling om coronapandemins påverkan på ert liv i och utanför skolan.

Från den 11 december 2020 har nästan 10 000 ungdomar i hela Sverige fått möjligheten att i en webbenkät svara på frågorna om hur ni har upplevt skolan och andra viktiga områden i livet efter att coronapandemin nådde Sverige våren 2020.

De flesta av er går nu första året i gymnasiet men några av er går fortfarande i grundskolan eller senare år i gymnasiet eller har börjat arbeta. Oavsett er nuvarande situation så är det viktigt att ni svarar så vi får veta hur ni påverkats av pandemin. Vi hoppas att så småningom kunna se både kort- och långsiktiga effekter av detta speciella år.

I enkäten finns frågor om erfarenheter från skolan under vårterminen 2020 i åk 9, som att de nationella proven ställdes in och hur detta kan ha påverkat slutbetygen i åk 9. Enkäten innehåller också frågor om utformning av undervisningen under hösttermin 2020 i gymnasieskolan. Det ställs även frågor om olika källor till oro i samband med coronapandemin, som smittorisker, effekter på familjens ekonomi, med mera.

Undersökningen kommer att bidra till kunskap om konsekvenserna av corona- och covid-19 pandemin, särskilt inom skolan, men även om ert liv i allmänhet.

Undersökningen ”Hur har corona påverkat dig?” genomförs i samarbete med SCB.

En första rapportering av resultat från undersökningen kommer att ske under slutet av vårterminen.

UGU-undersökningarna följer elever genom skolan

Många inom skolan undrar vart deras elever tar vägen i livet eller om allt arbete de lägger ned gör någon nytta. Varför tar eleverna olika vägar genom utbildningssystemet och vad betyder det för hur det går för dem senare i livet? Varför blir vissa elever mer stressade än andra när de börjar på högstadiet?

Det är sådana frågor UGU-undersökningarna vill bidra till att besvara. UGU står för "Utvärdering Genom Uppföljning" och är en av landets största forskningsdatabaser inom utbildningsområdet.

Så används de lämnade uppgifterna

Resultaten från undersökningen kommer att redovisas i en rapport samt användas inom olika forskningsprojekt. När resultat redovisas sker det i tabeller och diagram.

Det kommer inte att framgå vad just enskilda elever, lärare eller skolor har svarat när undersökningens resultat redovisas.