Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

För dig som deltar UGU-undersökningen

Här hittar du som är utvald att delta i UGU information om aktuella eller nyligen avslutade undersökningar. Du som svarar på våra enkäter får ge din bild av en generation i den svenska skolan. Resultaten från UGU har sedan 1960-talet använts i viktig forskning om ungdomars, målmäns och skolpersonals syn på skolan, fritiden, hälsan och framtiden. Tack för att du deltar!

Hur har Corona påverkat dig?

Denna enkätundersökning är nu avslutad. Vi tackar er som svarade på enkäten!

I mitten av december 2020 påbörjade UGU-projektet en insamling om coronapandemins påverkan på ert liv i och utanför skolan.

Från den 11 december 2020 har nästan 10 000 ungdomar i hela Sverige fått möjligheten att i en webbenkät svara på frågorna om hur ni har upplevt skolan och andra viktiga områden i livet efter att coronapandemin nådde Sverige våren 2020.

Undersökningen kommer att bidra till kunskap om konsekvenserna av corona- och covid-19 pandemin, särskilt inom skolan, men även om ert liv i allmänhet.

Undersökningen ”Hur har corona påverkat dig?” har genomförts i samarbete med SCB.

En första rapportering av resultat från undersökningen kommer att ske under slutet av vårterminen.

UGU-undersökningarna följer elever genom skolan

Många inom skolan undrar vart deras elever tar vägen i livet eller om allt arbete de lägger ned gör någon nytta. Varför tar eleverna olika vägar genom utbildningssystemet och vad betyder det för hur det går för dem senare i livet? Varför blir vissa elever mer stressade än andra när de börjar på högstadiet?

Det är sådana frågor UGU-undersökningarna vill bidra till att besvara. UGU står för "Utvärdering Genom Uppföljning" och är en av landets största forskningsdatabaser inom utbildningsområdet.

Så används de lämnade uppgifterna

Resultaten från undersökningen kommer att redovisas i en rapport samt användas inom olika forskningsprojekt. När resultat redovisas sker det i tabeller och diagram.

Det kommer inte att framgå vad just enskilda elever, lärare eller skolor har svarat när undersökningens resultat redovisas.