Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en skylt med det tyska ordet willkommen
Länkstig

Tyska, Kulturstudier: Tyskspråkig kultur efter 1945

Kurs
TY1116
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23203
Ansökan öppnar 15 september 2021

Om utbildningen

Denna kurs motsvarar delkurs 4 i grundkursen TY1110. Under kursen analyseras olika bilder och föreställningar om tyskspråkig kultur från tiden efter 1945 till idag. Utifrån dessa bilder försöker kursen skapa en allmänteoretisk förståelse för hur kulturer kan konstrueras, manifesteras och förändras. Frågor som kursen behandlar är exempelvis: Finns det ett samband mellan konstruktionen av främmande kulturer och konstruktionen av den egna kulturen? Vilken betydelse har dessa konstruktioner av kultur för vår förståelse av globala och lokala, dåtida och nutida förhållningssätt till olika ekonomiska, ekologiska och sociala processer?

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Tyska steg 3. Eller: Tyska 3. Alternativt Tyska, nybörjarkurs 2, 15 hp (TY1032).

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.