Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Somaliska II

Kurs
SO1203
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13815
Ansökan stängd

Kort om kursen

This course is a direct continuation of the introductory course in Somali. In the course, your reading skills in Somali are developed through the study of adapted and commented texts that are provided with glossaries and sound recordings.

Kursen utgör en direkt fortsättning på introduktionskursen i somaliska. Under kursens gång utvecklar du läsfärdigheten på somaliska genom studiet av adapterade och kommenterade texter som är försedda med ordlistor och ljudinspelningar.

Om utbildningen

This course is a direct continuation of the introductory course in Somali. In the course, your reading skills in Somali are developed through the study of adapted and commented texts that are provided with glossaries and sound recordings. An additional vocabulary of about 500 words and phrases is introduced. You practice simple conversation through the study and practical application of frequent constructions and everyday phrases. Your translation skills are developed further, mainly from Somali, but also into Somali. The course introduces an increased linguistic terminology together with information about Somali phonetics, grammar and semantics. In the course, the sociolinguistic situation is further discussed.

Kursen utgör en direkt fortsättning på introduktionskursen i somaliska. Under kursens gång utvecklar du läsfärdigheten på somaliska genom studiet av adapterade och kommenterade texter som är försedda med ordlistor och ljudinspelningar. Ett ytterligare ordförråd om c:a 500 ord och fraser introduceras. Du får träna enkel konversation genom studium och praktisk tillämpning av frekventa konstruktioner och vardagliga fraser. Dina översättningsfärdigheter utvecklas vidare, huvudsakligen från somaliska, men också till somaliska. Utökad språkvetenskaplig terminologi introduceras 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på 5 hp från SO1102 eller motsvarande. Undantag ges från kravet på svenska för grundläggande behörighet när undervisningsspråket är engelska.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler