Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Somaliska II

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-16104
Ansökan stängd

Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-16105
Ansökan stängd

Kort om kursen

This course is a direct continuation of the introductory course in Somali. In the course, your reading skills in Somali are developed through the study of adapted and commented texts that are provided with glossaries and sound recordings.

Kursen utgör en direkt fortsättning på introduktionskursen i somaliska. Under kursens gång utvecklar du läsfärdigheten på somaliska genom studiet av adapterade och kommenterade texter som är försedda med ordlistor och ljudinspelningar.

Om utbildningen

Note/Observera:

GU-26104: The language of instruction is Swedish / Undervisningsspråk svenska.
GU-26105: The language of instruction is English / Undervisningsspråk engelska.

This course is a direct continuation of the introductory course in Somali. In the course, your reading skills in Somali are developed through the study of adapted and commented texts that are provided with glossaries and sound recordings. An additional vocabulary of about 500 words and phrases is introduced. You practice simple conversation through the study and practical application of frequent constructions and everyday phrases. Your translation skills are developed further, mainly from Somali, but also into Somali. The course introduces an increased linguistic terminology together with information about Somali phonetics, grammar and semantics. In the course, the sociolinguistic situation is further discussed.

Kursen utgör en direkt fortsättning på introduktionskursen i somaliska. Under kursens gång utvecklar du läsfärdigheten på somaliska genom studiet av adapterade och kommenterade texter som är försedda med ordlistor och ljudinspelningar. Ett ytterligare ordförråd om c:a 500 ord och fraser introduceras. Du får träna enkel konversation genom studium och praktisk tillämpning av frekventa konstruktioner och vardagliga fraser. Dina översättningsfärdigheter utvecklas vidare, huvudsakligen från somaliska, men också till somaliska. Utökad språkvetenskaplig terminologi introduceras 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på 5 hp från SO1102 eller motsvarande. Undantag ges från kravet på svenska för grundläggande behörighet när undervisningsspråket är engelska.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.