Hoppa till huvudinnehåll
Bild
naturbild från Afrika
Länkstig

Somaliska II

Kurs
SO1203
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-26104
Ansökan stängd

Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-26105
Ansökan stängd

Kort om kursen

This course is a direct continuation of the introductory course in Somali. In the course, your reading skills in Somali are developed through the study of adapted and commented texts that are provided with glossaries and sound recordings.

Kursen utgör en direkt fortsättning på introduktionskursen i somaliska. Under kursens gång utvecklar du läsfärdigheten på somaliska genom studiet av adapterade och kommenterade texter som är försedda med ordlistor och ljudinspelningar.

Om utbildningen

Note/Observera:

GU-26104: The language of instruction is Swedish / Undervisningsspråk svenska.
GU-26105: The language of instruction is English / Undervisningsspråk engelska.

This course is a direct continuation of the introductory course in Somali. In the course, your reading skills in Somali are developed through the study of adapted and commented texts that are provided with glossaries and sound recordings. An additional vocabulary of about 500 words and phrases is introduced. You practice simple conversation through the study and practical application of frequent constructions and everyday phrases. Your translation skills are developed further, mainly from Somali, but also into Somali. The course introduces an increased linguistic terminology together with information about Somali phonetics, grammar and semantics. In the course, the sociolinguistic situation is further discussed.

Kursen utgör en direkt fortsättning på introduktionskursen i somaliska. Under kursens gång utvecklar du läsfärdigheten på somaliska genom studiet av adapterade och kommenterade texter som är försedda med ordlistor och ljudinspelningar. Ett ytterligare ordförråd om c:a 500 ord och fraser introduceras. Du får träna enkel konversation genom studium och praktisk tillämpning av frekventa konstruktioner och vardagliga fraser. Dina översättningsfärdigheter utvecklas vidare, huvudsakligen från somaliska, men också till somaliska. Utökad språkvetenskaplig terminologi introduceras 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på 5 hp från SO1102 eller motsvarande. Undantag ges från kravet på svenska för grundläggande behörighet när undervisningsspråket är engelska.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/digital-and-temporary-working-from-home-also-…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler