Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rättspsykologi: Aktuell forskning

Kurs
PX2104
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27450
Ansökan öppnar 15 september 2021

Kort om kursen

Rättspsykologi handlar om att applicera psykologisk teori och forskning på frågor som rör rättsväsendet. I huvudsak kommer vi att läsa och diskutera rättspsykologisk litteratur från de senaste åren – det vill säga nydanande forskning från fältets framkant. Kursen syftar till att ge dig som student en djup förståelse och kunskap kring hur rättspsykologisk kunskap används idag, samt de färdigheter som krävs för att kritiskt granska rättsväsendets riktlinjer och praxis ur ett vetenskapligt samt etiskt perspektiv.

Om utbildningen

Rättspsykologi avser användandet av psykologisk forskning och teori inom rättsväsendet. Vetenskapliga metoder appliceras för att studera nutida, aktuella samhällsproblem där psykologi spelar en viktig roll. Hur fattar domare och advokater beslut? Hur tolkar utredare bevismaterial? Vilka faktorer påverkar en vittnesutsagas pålitlighet? Hur kan personer minnas saker som aldrig har hänt? Är det möjligt att avslöja en lögnare? Hur bör man ställa frågor till vittnen och offer för att få så trovärdig information som möjligt? Hur förhör man bäst en misstänkt?

Psykologisk forskning har mycket att bidra med kring var och en av dessa frågor, och kan därför utgöra en viktigt roll i att utveckla och förbättra rättsväsendets riktlinjer och praxis. Denna kurs syftar till att ge dig som student kunskap av, och kritiska perspektiv på, aktuell rättspsykologisk forskning – det vill säga forskning som ämnar besvara just frågor som dessa.

Kursen riktar sig till studenter med en stabil grund av psykologiska studier på kandidatnivå, och som nu skall påbörja eller är i början av sina studier på mastersnivå. Kursen är väl lämpad för studenter med särskilt intresse för forskningsprocesser, samt för den roll som psykologisk forskning kan spela inom rättsväsendet. Specifikt riktar sig kursen till studenter med ambition om fortsatta studier på doktorandnivå.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 90 hp i psykologi från utbildning på grundnivå, inklusive ett fördjupningsarbete om minst 15 hp. Sökande ska dessutom kunna visa kunskaper i engelska: Engelska 6/Engelska kurs B från svenska gymnasieskola eller motsvarande kunskaper från ett internationellt erkänt test, såsom TOEFL eller IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Denna kurs syftar till att ge studenterna kunskap om nutida forskning inom rättspsykologi – ett ämne som är av hög relevans i samhället. Genom att arbeta med aktuell forskning får studenterna dessutom erfarenhet av att kritiskt bedöma de metoder som används samt diskutera de etiska aspekterna och hur vetenskaplig psykologisk litteratur går att omsätta i praktiken. Exempelvis kommer studenter utveckla förmågan att analysera de möjligheter och begränsningar som finns gällande applicering av forskning på verkliga samhällsproblem.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen omfattar aktuell forskning inom rättspsykologins nyckelområden, genom följande tre delkurser:

  1. Rättsväsendet – Aktörer och beslutsfattande
  2. Minne, lögndetektion och trovärdighetsbedömningar
  3. Förhör

Varje delkurs består av en serie föreläsningar för att bygga en grundläggande kunskap inom ämnet, samt seminarier för att fördjupa kunskapen i, samt diskutera och debattera ämnen som rör aktuell forskning inom rättspsykologi.

Kursen ges på engelska.