Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Praktisk filosofi: Självständigt arbete för masterexamen

Kurs
FP2700
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22457
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen planeras och utformas i detalj för dig som student med hänsyn till dina tidigare studier och framtida planer inom det akademiska området eller övriga arbetslivet. Uppsatsämnet ska ligga inom den praktiska filosofins område och anknyta till internationell filosofisk forskning. Uppsatsen kan också med fördel inbegripa substantiella inslag av tillämpning på andra områden inom forskningen eller praktiska verksamheter, som till exempel affärslivet, teknikutveckling, hälso- och sjukvården, social omsorg, politik eller offentlig förvaltning.

Beroende på dina tidigare studier och ambitioner för framtiden kan uppsatsens allmänna inriktning utformas på olika sätt. Uppsatsen kan till exempel utformas som en litteraturinventering med vidhängande kommentarer och analys med avseende på frågeställningar som kan ligga till grund för vidare bearbetning i kommande studier på forskarutbildningsnivå, som en bearbetning av en del av ett redan identifierat större forskningsproblem som passar för forskarstudier eller som en avslutad utredningsuppgift som kan utgöra en merit i arbetslivet även utanför den akademiska världen.

Om du som student har författat en magisteruppsats i praktisk filosofi (FP2600/FP2601 eller motsvarande) kan masteruppsatsen bygga vidare på denna.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 60 hp godkänt resultat på avancerad nivå, varav minst 45 hp inom huvudområdet praktisk filosofi, varav godkänt resultat på Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1, 15 hp (FP2100 eller FP2101) och Avancerad litteraturkurs 2 (FP2200 eller FP2201) 15 hp, eller motsvarande, samt Praktisk filosofi: Självständigt arbete för magisterexamen, 15 hp (FP2600 eller FP2601), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.