Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 6

Kurs
MEK600
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Sjätte terminen på kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap fokuserar du på examensarbetet på 20 hp. Terminen innehåller även delkursen 'Vetenskaplig kommunikation’ (10 hp), där du förväntas presentera resultat från ditt examensarbete inför en bredare målgrupp, både inom och utom universitetet; delkursen ger dig verktyg för att förhålla dig reflexivt till dina egna och andras vetenskapliga arbeten, genom sitt fokus på olika presentationstekniker.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp inom kursen MEK100, Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 1, 30 hp, 30 hp inom kursen MEK200, Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 2, 30 hp, MEK300, Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 3, 30 hp, MEK400, Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 4, 30 hp, samt godkänt resultat på delkurserna Vetenskapsteori, 10 hp och Vetenskapliga metoder, 10 hp inom kursen MEK500, Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 5, 30 hp.