Länkstig

Idrott och hälsa för gymnasielärare (ingår i Lärarlyftet II)

Kurs
LLID90
Grundnivå
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-00502
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursens övergripande mål är att stärka och fördjupa lärarnas kompetens. Mer specifikt är målet att ge ämnesteoretisk grund samt ämnesdidaktiska perspektiv med relevans i förhållande till läro- och ämnesplan för idrott och hälsa i gymnasiet. Vidare är målet att ge verktyg för varierande arbetssätt och arbetsformer i undervisning samt kunskap om bedömning och betygssättning.

Generell kompetens som medvetenhet om genusperspektiv, bemötande av elever med olika kulturell bakgrund och ungdomar med särskilda behov samt användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen kommer att vävas in i kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörighetsgivande lärarexamen, anställning som lärare samt undervisning i Idrott och hälsa i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Huvudmannens godkännande.

Urval

Lottning

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.  


Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.