Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Idéhistoriens huvudlinjer 1 och 2, grundkurs

Kurspaket
IL111
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12208

Om utbildningen

Är du intresserad av den västerländska kultursfärens
intellektuella historia? Här får du en orientering från antiken till
postmoderna tider.

I relation till den politiska och
samhälleliga utvecklingen, den europeiska kolonialismen, den dominerande
genusordningen m.m. diskuteras centrala idéer och traditioner inom
filosofi, vetenskap, religion, politik och estetik. Vi undersöker
modernitetens olika begrepp och föreställningar i relation till
idéhistoriskt intressanta miljöer som exempelvis romantikens Jena,
liberalismens Manchester, modernismens Paris och välfärdsstatens
Sverige. Du får också öva färdigheten att tolka texter mot olika
idéhistoriska sammanhang.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Idéhistoriens huvudlinjer 1 och 2 ger dig grundläggande kunskaper om den västerländska idéhistorien från antiken fram till vår egen samtid – men redan på våra fortsättningskurser och framför allt på fördjupningskursen får du, främst genom de uppsatser du skriver, stora möjligheter att med idéhistoriska perspektiv fördjupa dig i de områden och frågor som du brinner för.
Ämnets tvärvetenskapliga karaktär gör att det knyter an till såväl andra humanistiska ämnen som ämnen inom andra vetenskapsområden. Därför kombineras kurser i idé- och lärdomshistoria med fördel med kurser från andra områden. Friheten att kombinera idé- och lärdomshistoria med andra ämnen innebär att du kan skräddarsy en kandidatutbildning som svarar mot dina intressen.
Se rekommenderade studiegångar https://gu.se/studera/hitta-utbildning/rekommenderade-studiegangar-i-id…

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På kurserna möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursernas innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursernas mål. I kursplanenerna framgår undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i de kursguider du får när respektive kurs startar. I dessa finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av upplägget och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten