Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dialogsystem

Kurs
LT2216
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25853
Ansökan stängd

Om utbildningen

Ett dialogsystem (eller konversationell agent) är ett datorsystem som kan föra en dialog med en mänsklig användare.

Ett (rent) talbaserat dialogsystem kan sägas bestå av (minst) tre komponenter: en modul för produktionen av syntetiskt tal, en modul för igenkänning av mänskligt tal, och en modul för dialoghantering. Kursens föreläsningar behandlar de talteknologiska komponenterna som "svarta lådor" och ägnar den mesta tiden åt teorier om dialoghantering och hur man bäst sätter ihop komponenterna till användbara system. Dessa teorier kopplas även till teorier om dialog mellan människor, och till begrepp som dialogstruktur, turtagning och återkoppling. 

Kursens föreläsningar tar även upp viktiga standarder inom området, såsom W3C-rekommendationerna "Speech Recognition Grammar Specification" (SRGS), "Semantic Interpretation for Speech Recognition" (SISR), "Speech Synthesis Markup Language" (SSML), "VoiceXML" och "State Chart XML" (SCXML). Dessutom ägnas tid åt metodologi för design av dialogsystem. 

Kursen är i första hand en laborationskurs och deltagarna förväntas ägna den mesta av tiden åt att med stöd av läraren experimentera med talsyntes och taligenkänning och att designa, implementera och evaluera enkla dialogsystem.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på båda kurserna: LT2001 Introduktion till programmering, 7,5 hp LT2002 Introduktion till formell lingvistik, 7,5 hp eller motsvarande språkteknologisk kompetens.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.