Länkstig

Antropologisk analys

Kurs
SA1221
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27221
Ansökan stängd

Kort om kursen

I denna kurs får du lära dig vad som kännetecknar en antropologisk analys. Du lär dig också att genomföra fältarbeten och tränas i att dokumentera och analysera ett etnografiskt material. Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen.

Om utbildningen

I denna kurs får du lära dig vad som kännetecknar en antropologisk analys, och kunskap om hur den utförs i relation till en text eller till ett insamlat etnografiskt material. Genom att varva teoretiska och praktiska moment som behandlar processen från fältarbete till skriven etnografi går kursen igenom analysens olika faser och beståndsdelar. Kursens fokus ligger på de teoretiska begreppens roll i analysarbetet och hur dessa samspelar med empiriska och vetenskapliga avgränsningar. 

Ett huvudsyfte med kursen är att utveckla din förståelse för begreppens roll i analysarbetet och i kursens studerar du bland annat hur valet av begrepp styr vilka observationer som görs i ett fältarbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp genomgångna kärnkurser, varav 15 hp godkänd kurs, inom socialantropologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen. Efter att ha läst socialantropologi har du kunskaper, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv. Med socialantropologi i din examen kan du till exempel arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor, jämställdhet och genusproblematik, utbildning, internationella frågor och bistånd.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Vi använder antropologiska studier och film för att träna förmågan att ställa relevanta frågor, samla material och analysera information. Då får stifta bekantskap med etnografisk metod, deltagande observation och fältarbeten för att visa på vad för slags kunskap vi kan nå genom dessa metoder. Du får också lära dig att behärska dessa arbetsmetoder genom att utföra egna fältarbeten. Du får även omfattande färdighetsträning i att läsa, skriva och förmedla texter.