Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En gymnasieelever pluggar på distans från sitt rum.
Foto: Mostphotos.
Länkstig

Stor undersökning ska ta reda på hur elever påverkats av corona

Publicerad

Nästan 10 000 elever ska ingå i en enkätundersökning om hur corona har påverkat deras skolgång och hur de upplever pandemin. Materialet kommer sedan att läggas i en databas och göras tillgängligt för forskare i hela landet.

Bild
Porträtt på Jan-Eric Gustafsson.
Jan-Eric Gustafsson.

– Coronapandemin är en unik händelse. Vi ville ta tillfället i akt och samla in ett dataunderlag som kan användas av oss själva men också av andra intresserade forskare, säger Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Enkätundersökningen kommer att ingå forskningsdatabasen Utvärdering genom uppföljning (UGU). Den startade redan 1961 och består av omfattande material om riksrepresentativa stickprov av skolelever från tio årskullar, födda mellan 1948 och 2004. Genom att samma urval elever följs genom hela skolgången skapas stora möjligheter att jämföra hur till exempel förändringar i omvärld och utbildningssystem påverkar olika årskullar.

Elever födda 2004 kommer att ingå

Jan-Eric Gustafsson har nu fått medel av det statliga forskningsrådet Forte för att genomföra den här extra enkätundersökningen för de elever som redan ingår i UGU och är födda 2004. Det är den årskull som i våras gick ut årskurs 9 och i höst har påbörjat sitt första år på gymnasiet. Eleverna kommer att få svara på tre huvudgrupper av frågor: erfarenheter från skolan under vårterminen 2020 när de gick i årskurs 9, den nuvarande situationen på gymnasiet och mer allmänt om hur de upplever coronapandemin.

– Vårens situation med bland annat inställda nationella prov och lägre närvaro skapade ett slags naturligt experiment som vi kommer att kunna titta närmare på och se hur det påverkade eleverna, och i och med att enkäten skickas ut nu när distansundervisning återigen införts på alla skolor kommer vi att få in data som visar hur den bedrivs och uppfattas, säger Jan-Eric Gustafsson.

I slutet på våren kommer en första rapport att vara klar och materialet göras tillgängligt via databasen UGU.

Erfarenheter och konsekvenser av coronapandemin bland 16-åringar

Forskningsprojekt som har beviljats bidrag om 610 000 SEK av det statliga forskningsrådet Forte.