Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kristiansen tilldelas Danmarks största arkeologipris

Publicerad

Professor Kristian Kristiansen har belönats med Erik Westerby-prisen. Priset delas ut vid en ceremoni på Nationalmuseet i Köpenhamn den 10 maj.

Erik Westerby-prisen är Danmarks största arkeologipris. Det är uppkallat efter Erik Westerby som var jurist och skicklig amatörarkeolog och bland annat upptäckte stenålderslämningen Brommekulturen, en av Danmarks äldsta boplatser. Han levde 1901-1981 och efter hans död instiftade hans familj ett stort pris till hans ära som delats ut sedan 1983.

– Det känns riktigt bra att få detta erkännande. Jag blev förvånad eftersom jag inte trodde att jag kunde få det så länge jag bor och arbetar i Sverige. Men jag har under de senaste åren haft mycket samarbete med danska forskare i flera stora projekt.

Spelat en avgörande roll

Kristian Kristiansen är född 1948 och uppvuxen i Hyrup utanför Vejle på södra Jylland. Han studerade förhistorisk arkeologi vid Aarhus Universitet, där han tog en magisterexamen 1975.

Hans studier sammanföll med ett skifte i arkeologin som innebar en övergång från ett kulturhistoriskt fokus till en mer antropologisk och naturvetenskaplig linje. Utvecklingen kom att kallas New Archaeology och Kristian Kristiansen har genom en serie artiklar och presentationer spelat en avgörande roll för introduktionen och utformningen av denna nya inriktning i Skandinavien.

"Arkeologi och naturvetenskap ingår i en fruktbar symbios som fortfarande öppnar dörrar till ny kunskap.

– Jag har samarbetat med naturvetenskap sedan mina tidiga år som forskare. Först med pollenbiologer vilket ledde till insikter om människans påverkan på miljön i det förflutna, de senaste åren med DNA-forskare och kartläggning av genetiska förändringar. Arkeologi och naturvetenskap ingår i en fruktbar symbios som fortfarande öppnar dörrar till ny kunskap.

Med bronsåldern i centrum

Genom hela karriären har det varit bronsåldern som har stått i centrum för hans arbete. År 1998 presenterade han sin doktorsavhandling Europe Before History som innebar ett genombrott för ambitionen att teckna en ny, mer enhetlig, bild av Europa under bronsåldern.

Linjen följdes upp med boken The Rise of Bronze Age Society där Kristian tillsammans med Thomas Larsson fokuserat på möjliga spår av långväga förbindelser och ideologiska sammankopplingar mellan Europa och Främre Orienten.

Samma fokus har löpt genom ett antal stora projekt genom åren, inte minst det europeiska projektet ”The Rise” där man genom DNA- och isotopanalys syftar till att identifiera konkreta förbindelser och migration i slutet av stenåldern och bronsåldern.

Kristian Kristiansen har initierat och blev den första ordföranden i European Association of Archaeologists som idag är en av Europas största arkeologiska organisationer. Han har spelat en avgörande roll i utvecklingen av hällristningsområdet Tanum och är idag ansvarig för Göteborgs universitets stora kulturarvssatsning Centre for Critical Heritage Studies (CCHS). Han har innehaft en professur vid Göteborgs universitet sedan 1994.

kristian

Ur prismotiveringen:

”Kristian är en av Europas mest kända arkeologer. Han har en gedigen förankring i den skandinaviska, men även en förmåga att nå ut över hela Europa med sin vilja att berätta stora berättelser.”

”Utmärkande för hans arkeologiska forskning är en mycket stark förmåga att identifiera nya trender inom arkeologi. Kombinationen av självständighet och ambition att göra sig gällande även på den internationella arenan har gett honom ett avgörande inflytande på utvecklingen av arkeologi på europeisk nivå.”

”Hans mål är att förklara de stora sammanhangen. Han ser förbindelser som andra missar - ibland eftersom de inte letar - men många gånger eftersom Kristian kännetecknas av en öppenhet för

möjligheter och en förmåga att hitta samband i stora, komplexa bronsåldersmaterial.”

Läs hela motiveringen (på danska): Kristian Kristiansen begrundelse

Tre röster om Kristian Kristiansen:

"En stor tillgång för såväl institution, fakultet och Göteborgs universitet."

Margareta Hallberg, seniorprofessor i vetenskapsteori och tidigare dekanus vid Humanistiska fakulteten:

"En synnerligen framgångsrik, energisk och skicklig forskare som vid åtskilliga tillfällen satt Humanistiska fakulteten och Göteborgs universitet på kartan genom internationellt uppmärksammade rön inom arkeologin. Hans och kollegers forskning är världsledande men Kristian har också en stor förmåga att samla goda krafter runt sig och därmed bidra till att starka miljöer kan byggas. Han stöttar yngre kolleger, är idérik och drivande inom sitt fält och är en stor tillgång för såväl institution, fakultet och Göteborgs universitet."

"En förmåga att lämna utrymme och låta andra växa."

Ola Wetterberg, professor i kulturvård och prodekan för Naturvetenskapliga fakulteten:

"Kristian är en intresserad person. Vilket ämne man än tar upp för diskussion, må det vara forskning eller allmänna reflektioner om livet, så visar Kristian intresse och engagemang. Jag har lärt känna Kristian genom arbetet för centrumbildningen för kritiska kulturarvsstudier, nu nästan i ett decennium. Kristian har kunnat se de långsiktiga strategiska möjligheterna, och det är inspirerande att arbeta tillsammans med honom. I sitt ledarskap har han haft förmågan att lämna utrymme och låta andra växa, samtidigt som han aldrig dragit sig för eget hårt arbete när så har krävts. Att han är de eminenta forskare han är har självklart också varit en fördel."

"En synergi av ändlös entusiasm och kreativ energi."

Lotte Hedeager, professor i arkeologi vid Oslo universitet och gift med Kristian Kristiansen:

"Kristian är byggd med två växlar; den ena används i arkeologins omkörningsfil, den andra till vila och inspiration i jazzens värld. Utan den ena finns inte den andra, och något mellanting existerar inte. Kristians liv är föreningen av dessa två i en synergi av ändlös entusiasm och kreativ energi."