Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Humanistiska fakultetens nya professorer 2019

Publicerad

På den årliga professorsinstallationen, i Konserthuset 10 maj, installerades fyra nya professorer vid Humanistiska fakulteten. I korta filmer presenterar de sin forskning och berättar om hur det är att vara professor vid Göteborgs universitet.

Andrea Castro, professor i spanska

Andrea Castro forskar om 1800-talets latinamerikanska litteratur och kultur. I VR-projektet Konservativa sinnen: Litterära föreställningar och pressen i 1800-talets Latinamerika, studerar hon bortglömda litterära texter i Argentina för att upptäcka hur dessa uttryckte konservativa värderingar under landets konsolidering som modern latinamerikansk nation. Hennes tidigare forskning har huvudsakligen fokuserat på liberalismen, som bland annat bidrog till skapandet av de nya nationernas institutioner.

Se film med Andrea Castro

Stina Ericsson, professor i svenska språket

Stina Ericsson är intresserad av relationen mellan språk och samhälle inom fältet sociolingvistik. Bland annat forskar hon om hur skyltar, byggda miljöer samt talat och skrivet språk delar in människor i olika kategorier, och hur detta kan upplevas som antingen inkluderande eller exkluderande. Kunskap om detta kan hjälpa till i utformningen av mer inkluderande miljöer för alla.

Se film med Stina Ericsson

Katarina Leppänen, professor i idé- och lärdomshistoria

Katarina Leppänen forskar om skönlitteratur som forum för politiska ställningstaganden. Medan de direkta politiska debatterna och pamfletterna ofta ger en endimensionell bild av den önskvärda utvecklingen finns det i litteraturen möjlighet att komplicera och ifrågasätta. I fokus står kvinnliga författare i Finland och Estland vid 1900-talets början.

Se film med Katarina Leppänen

Åsa Wengelin, professor i svenska språket

Åsa Wengelin forskar om människors läs- och skrivprocesser och vad som påverkar dessa. Exempel på frågeställningar är vad som gör en text svår eller lätt att förstå samt om det spelar någon roll för texten om man skriver med penna, tangentbord eller röstinmatning. Särskilt intresserar hon sig för skrivande hos personer med olika typer av läs- och skrivsvårigheter.

Se film med Åsa Wengelin

Se filmpresentationerna av samtliga 38 professorer som installerades vid Göteborgs universitet 2019.