Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på ett provuppgifter i matematik.
Foto: Mostphotos.
Länkstig

Forskare ska undersöka om PISA speglar elevernas kunskap

Publicerad

Den internationella PISA-undersökningen har kommit att få stor betydelse för den svenska skoldebatten. Samtidigt har tillförlitligheten i PISA ifrågasatts. Nu ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på om vi kan lita på resultaten i PISA.

PISA är en internationell kunskapsutvärdering som vart tredje år undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Resultaten från den har haft stor påverkan för både allmänhetens och politikers uppfattning om tillståndet i svensk skola. Nu ska forskare undersöka giltigheten i PISA:s provpoäng 2018 genom att analysera bortfallet av elever samt relationen mellan PISA-resultaten, elevernas betyg och nationella provresultat.

Bild
Bild på Stefan Johansson.
Stefan Johansson.

– För första gången kommer registerdata från SCB om elevernas betyg och resultat på nationella prov att kunna kopplas till deras resultat i PISA. Det ger oss en unik möjlighet att studera vad PISA mäter jämfört med betyg och nationella prov för olika grupper av elever, säger Stefan Johansson, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Tre delstudier ska genomföras inom forskningsprojektet. I den första ska forskarna undersöka rimligheten i det stora bortfallet av elever i Sverige i PISA 2018. Det har nämligen visat sig att ett stort antal elever inte skrev provet, trots att de var utvalda. I den andra delstudien ska relationen mellan PISA, elevernas betyg och nationella prov undersökas för att ta reda på om elever underpresterar på PISA. I den tredje delstudien ska forskarna undersöka om elevernas motivation kan förklara skillnader mellan resultaten på PISA och nationella prov och betyg.

– Projektet kan ge svar på hur robusta resultaten i PISA är. Är elever omotiverade och underpresterar i PISA så kan arrangörerna av PISA behöva fundera på om fler incitament behövs för att elever ska ta provet på större allvar. Till exempel feedback på sin egen och sin skolas prestation.

Kan vi lita på PISA-resultaten? En jämförelse med elevernas betyg och resultat på nationella prov

Forskningsprojektet som har beviljats 2 858 000 i forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond och ska pågå mellan 2021-2023.
Deltagare:

  • Stefan Johansson, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
  • Linda Borger, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
  • Rolf Strietholt, forskare vid TU Dortmund University, Center for Research on Education and School Development.