Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Grafer över nyhetsanvändning
Länkstig

Förändrade nyhetsvanor under corona

Publicerad

Svenskarnas nyhetsvanor ändrades markant under april-juni. Aldrig tidigare har så stor del av befolkningen tagit del av digitala nyhetstjänster från public service, tv4 och morgontidningarna

Under våren genomfördes en extrainsatt nationell SOM-undersökning om coronaviruset. En betydande del av undersökningen rör våra medier och vilka nyhetskanaler som använts under pandemin.

Ökad (digital) nyhetskonsumtion

Övergripande är det tydligt att svenskarnas nyhetskonsumtion ökat under pandemin. 80 procent säger sig tagit del av riksnyheter i radio eller tv minst tre dagar i veckan, en ökning med 7 procentenheter sedan hösten 2019.

Den digitala nyhetsanvändningen är dock den som ökat tydligast. Andelen som säger sig regelbundet ha använt svt.se, sr.se eller tv4.se har närmast fördubblats sedan hösten 2019, från 30 till 57 procent. Även morgontidningarnas digitala nyhetstjänster har ökat i andelen regelbundna användare.

Bild
Grafer över nyhetsanvändning i olika kanaler
Tydligt uppsving för de digitala nyhetskanalerna. Minskning i användning framförallt för nyheter i sociala medier. Figur från rapporten Nyhetsvanor under coronapandemin.

Klyftan minskar mellan yngre och äldre

32 procent av de svarande säger att de använt sociala medier som nyhetskälla tre eller fler gånger per vecka, en minskning från 42 procent hösten 2019.

Det är framförallt de yngre åldersgrupperna som minskat sin användning av sociala medier. För de mellan 16 och 29 år har användandet av nyheter i sociala medier gått från 69 procent till 51 procent. Istället har jämfört med 2019 dubbelt så många från denna åldersgrupp använt public services eller tv4:s nyhetssidor.

Detta, i kombination med att äldre tydligt ökat sin nyhetsanvändning i digitala kanaler, har lett till att skillnaden mellan yngre och äldre i samlad digital nyhetskonsumtion minskat från 36 till 24 procentenheter.

Om undersökningen
  • Undersökningen genomfördes i tre vågor mellan 14 april och 28 juni 2020.
  • Urval: slumpmässigt urval av 6000 personer boende i Sverige i åldrarna 16-85 år.
  • Nettosvarsfrekvensen var 44 procent.
  • Alla resultat presenteras i rapportform på www.gu.se/som/corona