Hoppa till huvudinnehåll
Bild
hav och klippor
Foto: Nina Romanus
Länkstig

25 miljoner till forskning om havet

Publicerad

Åtgärder mot algblomning, fördämning som skydd mot höjda havsnivåer och förvaltning av ålgräs. Det är tre av sammanlagt sju havsrelaterade forskningsprojekt på Göteborgs universitet som får stöd från Formas.

Den årliga öppna forskningsutlysningen från Formas är uppdelad i två kategorier: Forskningsrojekt och Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären. Följande sju forskningsprojekt om havet får finansiering. 

Forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären

Ålgräsets genetik - viktig kunskap för förvaltning av en av Östersjöns nyckelarter i ett förändrat klimat

Marlene Jahnke, institutionen för marina vetenskaper.

Skulle en fördämning av Nordsjön verkligen skydda Sverige från havsnivåhöjning?

Céline Heuzé, Institutionen för geovetenskaper.

Vattenbruk Tekniska Innovationer i Sverige

Jonathan Roques, Institutionen för biologi och miljövetenskap.

Åtgärder mot farliga algblomningar: Utveckling av en innovativ och integrerande metod för att förutsäga giftiga cyanobakterier i en föränderlig miljö.

Ana Tronholm, Institutionen för biologi och miljövetenskap. 

Vardera projekt beviljas fyra miljoner kronor.

Forskningsprojekt

Migrationsmönster och produktivitet hos havsöring

Johan Höjesjö, institutionen för biologi och miljövetenskap. 

Vilka mekanismer ligger bakom negativa effekter av vaccinering på tillväxt hos fisk?

Elisabeth Jönsson Bergman, institutionen för biologi och miljövetenskap.

Småskalig fysisk påverkan och storskalig uppgrumling av sediment – Nya lösningar för en hållbar förvaltning av grunda kustekosystem

Per-Olav Moksnesinstitutionen för marina vetenskaper.

Vardera projekt beviljas tre miljoner kronor.

Sammanställning på samtliga projekt som tilldelas medel finns på Formas webbplats.

Om utlysningen

Formas årliga öppna utlysning finansierar projekt som adresserar alla de globala hållbarhetsmålen. Syftet med utlysningen är att möjliggöra för forskare att ta sig an forskningsbehov som de själva har identifierat för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling. Totalt skickade 1 575 ansökningar in till årliga öppna utlysningen 2020. 188 av dem beviljades medel.