Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Marlene Jahnke och Per-Olav Moksnes i dykardräkter ombord på en båt.
Marlene Jahnke och Per-Olav Moksnes har fått varsitt Formas-projekt för forskning som ska bidra till bättre skötsel och förvaltning av värdefulla ålgräsängar.
Foto: Lars-Ove Loo
Länkstig

Marlene Jahnke och Per-Olav Moksnes beviljas Formas-bidrag för forskning om ålgräsängar

Publicerad

Två forskare vid institutionen för marina vetenskaper har beviljats forskningsanslag vid Formas årliga öppna utlysning år 2020. Marlene Jahnke och Per-Olav Moksnes får sammanlagt 7 miljoner kronor för forskning med betydelse för skötsel och förvaltning av ålgräsängar.

– Jag kan nästan inte tro att det är sant! Jag har haft en del mindre bidrag, men det här är mitt första stora projekt. Jag avbröt min föräldraledighet några veckor i vintras för att skriva ansökan, så det är extra roligt att det gick vägen, säger Marlene Jahnke.

Ålgräsets genetik - viktig kunskap för att förvalta en av Östersjöns nyckelarter

Marlene Jahnkes projekt ska ge en bild av hur ålgräsets genetiska variation ser ut idag. Projektet ska undersöka om och hur sexuell reproduktion av ålgräs kommer att påverkas av klimatförändringarna.

– Minskad sexuell reproduktion leder till minskad genetisk variation, vilket i sin tur kan leda till sämre anpassningsförmåga och motståndskraft mot framtida klimatförändringar, säger Marlene Jahnke.

Projektet ska använda olika modeller som kan ge stöd för att prioritera när ålgräsängar ska få skydd eller restaureras, och för att bedöma olika ängars förmåga att återhämta sig och anpassa sig till framtida miljöförändringar.

– Resultaten kommer att hjälpa ansvariga myndigheter att uppfylla viktiga krav i direktiv på nationell, EU- och FN-nivå samt i globala utvecklingsmål. Det slutliga målet är att utveckla ett förvaltningsverktyg för Östersjöns ålgräs i ett förändrat klimat, säger Marlene Jahnke.

Nya lösningar för en hållbar förvaltning av grunda kustekosystem

Per-Olav Moksnes projekt rör småskalig exploatering av grunda kustområden. Det är ett växande problem i Sverige som resulterar i ökad vattengrumling och att värdefulla livsmiljöer som ålgräs försvinner.

Projektet kommer att försöka identifiera tröskelvärden där många små ingrepp leder till allvarliga förändringar i kustmiljön. Resultaten ska användas för att utveckla en mer funktionell lagstiftning och förvaltning i samarbete med berörda myndigheter.

– Vi är en tvärvetenskaplig forskargrupp med bred kompetens. Förutom mig själv med bakgrund i marin ekologi består den av professor i miljörätt Lena Gipperth vid Göteborgs universitet, ekotoxikolog Erik Ytreberg från Chalmers och fjärranalysexpert Oscar Törnqvist från SGU. Vi är väldigt glada över att få sätta igång, säger Per Moksnes.

Samarbetar i flera projekt om ålgräs

Marlene Jahnke och Per-Olav Moksnes har flera pågående samarbeten. De är båda en del av forskargruppen Zorro, som fokuserar på forskning kring skötsel och restaurering av just ålgräs.

– På sätt och vis är jag ännu gladare över Marlenes projektbidrag, eftersom hon är i början av sin forskarkarriär när det är väldigt viktigt att få egna projekt. Marlene är en duktig forskare, så det är mycket välförtjänt, säger Per-Olav Moksnes.

Läs mer om beslutet från Formas här.  

Text: Susanne Liljenström

FAKTA

Marlene Jahnke får totalt 3 999 539 SEK för projektet "Ålgräsets genetik - viktig kunskap för förvaltning av en av Östersjöns nyckelarter i ett förändrat klimat".

Per Moksnes får totalt 2 999 949 SEK för projektet "Småskalig fysisk påverkan och storskalig uppgrumling av sediment - Nya lösningar för en hållbar förvaltning av grunda kustekosystem".

I den årliga öppna utlysning finansierar Formas projekt som adresserar alla de globala hållbarhetsmålen. Totalt 1 575 ansökningar skickades in till utlysningen år 2020 – 188 av dem beviljades medel.