Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Master i teologi

Söker du en spetsutbildning inom bibelvetenskap eller systematisk teologi, där du får utvecklas i centrala teologiska och humanvetenskapliga färdigheter? Det är precis vad vårt tvååriga masterprogram i teologi erbjuder.

Med fokus dels på äldre texter och traditioner, dels på samtidens frågor och behov, kommer programmet att fördjupa din teologiska kunskap och därmed ge dig möjlighet att förstå världen på nya sätt.

Masterprogrammet i teologi (H2RTM) är utformat för att ge en fördjupad kunskap om teologi, med specialisering inom antingen bibelvetenskap eller systematisk teologi.

  • Det bibelvetenskapliga spåret fokuserar särskilt på judisk-kristna relationer i studiet av bibliska och relaterade texter, deras historiska och litterära kontexter, samt deras historiska reception och samtida bruk.
  • Det systematisk-teologiska spåret har ett dubbelt fokus: dels på den kristna dogmatiska traditionens bärande idéer och dels på relationen mellan teologi, politik och etik. Gemensamt för båda specialiseringarna är det kritiska utforskandet av ett rikt historiskt material i ljuset av vår egen tid med sina utmaningar.

Programmet förbereder och utrustar dig för arbete inom akademi, kyrka eller offentlig verksamhet, undervisning och forskning, pastoralt arbete, policyarbete liksom arbete inom internationella organisationer. Kort sagt är programmet relevant för flera olika professionella sammanhang i en värld där fördjupad kunskap om teologi och religion alltmer efterfrågas och värderas.

Programmet välkomnar såväl svenska som internationella studenter.

Video (1.35)
Master in Theology