Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar smide: händer och ett städ
Foto: Sven Börjesson
Länkstig

Smeden och stenen

En stenhuggare behöver nästan varje dag ta hjälp av en smed. Mejslar och hackor slits i sådan omfattning att mekanisk slipning är utesluten som metod för att få verktygen användbara igen. Gästhantverkarprojektet "Smeden och stenen" ger fördjupad kunskap om tillverkning och användning av stenhuggarverktyg för att kila och klyva sten.

Traditionell vässning är än idag den bästa metoden att skärpa ett stenhuggarverktyg, det vill säga att värma verktyget i ässjan för att vid rätt temperatur smida ut en ny egg eller spets och därefter härda och anlöpa stålet. I filmen ”Smeden och stenen” utvecklar smidesmästare Sven Börjesson processen. Filmen är gästhantverkarprojektets slutresultat. 

Navigate to video: Smeden och stenen
Video (41:49)
Smeden och stenen

Sven Börjesson har sedan början av 1980-talet varit verksam som verktygssmed inom stenindustrin. Här finns en stor brist på hantverkare som kan använda äldre tekniker. Men det finns även brist på kunskap om vilka verktyg som användes i den traditionella stenbearbetningen.

I fokus för gästhantverkarprojektet, som pågick under 2012, stod verktygen som tillverkades av smeden och användes av stenhuggaren. Hur såg verktygen ut, hur tillverkades de, vilka verktyg krävdes för olika stenhuggeritekniker?

Inventeringar och intervjuer har genomförts och sedan har olika stenhuggarverktyg tillverkats av Sven i smedjan. Alla processer har filmats och projektets slutprodukt är en film som finns tillgänglig elektroniskt dels på Hantverkslaboratoriets YouTubekanal, dels i Göteborgs universitets elektroniska databas. 

Projektet slutredovisades den 27 maj 2013 under ett seminarium på Gerlesborg.